Modułowa konstrukcja systemu

Projekty aplikacji Internetowych mogą składać się z wielu współpracujących ze sobą funkcjonalności - modułów, które stanowią jakby oddzielne podprogramy. Dzięki temu w znacznie prostszy sposób można dobudowywać nowe funkcje systemu, odnaleźć ewentualne błędy, dokonać rozbudowy lub usunięcia zbędnego modułu.

Na przykład chcielibyśmy aby na naszej stronie znajdowały się teksty, katalog prezentowanych towarów i galerie zdjęć, ale w danym projekcie nie miało by być mechanizmów sondy. Dzięki podejściu opartemu o moduły istnieje możliwość wyboru tych modułów które są potrzebne dla danego projektu

Jeśli wszelkie funkcje systemu związane z zarządzaniem i wybieraniem danych do wyświetlenia tekstów, oddzielimy od wszelkich innych mechanizmów związanych np. z zarządzaniem galeriami zdjęć - utworzą się w ten sposób moduły odpowiedzialne za wybrane funkcje systemu.

Podział na moduły w MIKADU II

modulyW naszym systemie oddzieliliśmy różnego typu funkcje systemu - takie jak system zarządzania i prezentacji galerii zdjęć czy system zarządzania i prezentacji tekstów w taki sposób, aby wszystkie pliki sktyptów danego modułu znajdowały się w oddzielnych katalogach.

Możliwe jest oczywiście dołączanie funkcji innych modułów - np. w module tekstów istnieje możliwość dołączenia galerii podpiętych - których pełna obsługa znajduje się w innym module.

System MIKADU II posiada również wiele mechanizmów ułatwiających budowanie nowych modułów. Ułatwienia są zarówno od strony rozbudowy panelu administracyjnego - jak i w widoku klienta.

Zalety podejścia opartego o moduły
aktualnie czytasz artykuł: Czym jest system MIKADU II ? \ Modułowa konstrukcja systemu